Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldaltneked.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Vertarics Anita Edina (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, mivel a Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

  1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

A weboldalam címe: http://weboldaltneked.hu.

A Szolgáltató cégneve: Vertarics Anita Edina e.v.

A Szolgáltató székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Fehér köz.3.

A Szolgáltató adószáma: 55289380-1-40

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 (30) 9212 861

E-mail: vertaricsa@gmail.com

info@weboldaltneked.hu

Kezelt adatok köre, és célja.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólások tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül a kép feltöltésre a weboldalra, akkor kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A weboldal látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Mik azok a Sütik?

Ha a Felhasználó hozzászól egy adott témához a weboldalon, akkor bejelentkezve maradhat egy sütiben, a megadott név, e-mail és webcím eltárolásával . Ez a tárolás a Felhasználó kényelmét szolgálja azért, hogy a következő hozzászólásakor ezeket az adatmezőket ne kelljen újra kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. A sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja a Szolgáltató.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hoz létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló sütik pedig egy évig. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak esetén…

A weboldalon elérhető bejegyzések, külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) tartalmazhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatvédelmi elvek.

Ha a Felhasználó hozzászól a weboldalon lévő tartalmakhoz, a hozzászólása, és annak metaadatai, nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás a Szolgáltató számára megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Felhasználó jogai.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@weboldaltneked.hu email címen vagy a +36 (30) 9212 861 telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Felhasználó felelőtlenségből vagy hanyagságból fakadó adatvesztésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítheti lehetőségeit az Info törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

További információk

A weboldaltneked.hu honlapon található valamennyi információ Vertarics Anita Edina Egyéni Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezi és az 1999. évi LXXVI. törvény alapján teljes körű szerzői jogvédelem alá esik.

A webhelyen található valamennyi információ felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti.

A webhelyen található információk szabadon megjeleníthetők, nyomtathatók és letölthetők, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Szolgáltató hivatalos hozzájárulását.